Certificats d'autoavaluació

XunBonClima vol incentivar l’autoavaluació mediambiental, tant a nivell particular com de l’economia social i la petita i mitjana empresa.

Cada aspecte mesurat (consum elèctric, roba, menjar…) va acompanyat d’un “certificat d’autoavaluació” que, per facilitar la seva comprensió, adopta el sistema de classificació energètica més implantat (De la “A”, molt eficient, a la “G”, molt poc eficient).

D’aquesta manera, podem veure de manera gràfica quin impacte té la nostra activitat sobre el l’efecte climàtic.

Aquest “certificat d’autoavaluació” ofereix també recomanacions per reduir consum i també comparacions: per exemple, si fem un desplaçament en cotxe, obtindrem la comparació amb altres transports més eficients, com el tren, i d’altres encara més, com la bicicleta.

Si bé aquests certificats no disposen de validesa oficial, sí que compten amb el rigor tècnic necessari per esdevenir una eina útil.

A més de ser un recurs d’aprenentatge, és també un bon instrument per reportar a la societat la informació mediambiental de qualsevol tipus d’entitat.

És especialment útil a l’hora d’elaborar Memòries de Sostenibilitat, ja sigui amb ValorSocial.Coop; Balanç Social, o Global Reporting Initiative.

certificat-demo