Què és el canvi climàtic?

De manera col·loquial, anomenem Canvi Climàtic a l’increment de la temperatura del planeta Terra.

Què són els gasos amb Efecte Hivernacle?

La Terra està protegida per uns gasos que s’anomenen Efecte Hivernacle. Aquests gasos retenen l’escalfor que arriba del Sol. És a dir, fan el mateix que faria un hivernacle: mantenir la calor de la Terra i no deixar que es refredi.

els Gasos Efecte Hivernacle són: El diòxid de carboni (CO2), el metà, l’òxid nitrós, el vapor d’aigua i l’ozó són presents de forma natural en l’atmosfera.

Els Gasos amb Efecte hivernacle són dolents?

Els gasos amb Efecte Hivernacle són necessaris, perquè si no existissin la Terra estaria 30 graus per sota del que està ara. El problema és que en l’últim segle, a causa de la manera que tenim de consumir, de desplaçar-nos, de fabricar, etc., estem emetent a l’atmosfera massa diòxid de carboni (CO2), que és un dels gasos que contribueixen a fer l’efecte hivernacle i, per tant, estem provocant que la temperatura de la Terra sigui més elevada.

Què és el Diòxid de Carboni (CO2)

És un dels gasos que contribueixen al que s’anomena l’Efecte Hivernacle i, per tant, ajuden a mantenir la temperatura del nostre planeta. En si no és dolent. Per exemple, en el procés de respiració, respirem oxígen, i expulsem diòxid de carboni. També es produeix diòxid de carboni quan cremem combustibles fòssils. Els combustibles fòsils són: el petroli, el gas natural o el carbó.

Quin és el problema? Doncs que la majoria en la majoria d’activitats que fem cada día cremem combustibles fòssils i, per tant, produïm diòxid de carboni. Per exemple, ens desplacem en cotxe i, per tant, cremem benzina o gasoil, que és un derivat de petroli; tenim electricitat i la majoria de l’electricitat que consumim es fa cremant fuel, gas natural, etc.

En els darrers cinquanta anys estem generant massa diòxid de carboni i això està fent que s’estigui escalfant massa la Terra.

Per què serveix la calculadora de Diòxid de Carboni?

La calculadora serveix fonamentalment perquè prenguem consciència. Tots som responsables de l’escalfament del planeta, el que passa és que no som conscients.

Si podem mesurar cada activitat que fem quant CO2 produeix i ens proposen alternatives, podrem actuar.

Per exemple, moltes vegades agafem el cotxe per comoditat o per inèrcia per fer un desplaçament, sense preguntar-nos si hi ha alternatives. Amb la calculadora, podrem saber quant CO2 es produeix amb els diferents mitjans de transport que tenim disponibles.

També podem saber quant CO2 emet el nostre habitatge i què podem fer per reduir-lo.